شماره: 640
1391/04/04
برق رسانی به مجتمع محل دفع پسماندها آغاز شد.
برق رسانی به مجتمع محل دفع پسماندها آغاز شد.

 

برق رسانی به مجتمع محل دفع پسماندها آغاز شد.

بمنظور روشنایی و راه اندازی سیستم های کارخانه کمپوست برق رسانی به این محل آغاز شد.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند گزارش داد: پس از نصب پایه ها و کابل های برق و احداث و راه اندازی اتاقک پست برق، عملیات برق رسانی به محل های مورد نظر آغاز شد.

این عملیات طی قراردادی 3 میلیارد ریالی با سازمان برق خوزستان انجام شد که در هر ساعت 400 کیلو وات برق رسانی به کارخانه صورت می گیرد.                                                      

حق انتشار محفوظ است ©