شماره: 6461
1391/10/09
واژگوني خودرو وانت
واژگوني خودرو وانت

 واژگوني خودرو وانت سبب محبوس شدن راننده شد كه با تلاش آتش نشانان راننده نجات داده شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 91/10/09ساعت 08/13 دقيقه به سامانه 125 اين سازمان خبراز واژگوني خودرو وانت در جاده سه راه خرمشهر سمت پليس راه پمپ بنزين داده شد.

 آتش نشانان چهار دقيقه بعد در محل حادثه حاضربودندو به كمك راننده خودرو مذكور كه درون اتاق خودرو گير افتاده بود شتافتند و با استفاده از تجهيزات تخصصي وي را نجات دادند.دراثر اين حادثه به اتاق خودرو خسارت واردشد و شيشه هاي خودرو شكسته شدند.

 

حق انتشار محفوظ است ©