شماره: 6482
1391/10/10
نشت گاز خودرو پژو405 حادثه ساز شد
نشت گاز خودرو پژو405 حادثه ساز شد

       نشت گاز از خودرو پژو405 سبب رخداد آتش سوزي شد و با تلاش آتش نشانان از گسترش حريق جلوگيري بعمل آمد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ 91/10/09ساعت 22/52دقيقه به سامانه 125 اين سازمان اطلاع داده شد خودرو پژو 405 واقع در گلستان خيابان فروردين طعمه حريق شده است.

 آتش نشانان دو دقيقه بعد در محل حادثه حاضر بودند و با ايمن سازي محل حادثه و استفاده از تجهيزات خاموش كننده حريق را مهار و ازگسترش حريق جلوگيري نمودند.دراثر اين آتش سوزي خسارت چنداني به خودرو وارد نشد.علت حريق توسط كارشناسان سازمان نشت گاز خودوري مذكور گزارش شده است .

 

حق انتشار محفوظ است ©