شماره: 65428
1395/04/13
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری برگزار شد

جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کمیته، خانم زیبا صالحپور عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر، معاونین خدمات شهری مناطق و نمایندگان دانشگاه شهید چمران در ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 26/3/95 در سالن کنفرانس شهرداری مرکز برگزار شد.

ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز در این جلسه خاطرنشان کرد: بر اساس قرارداد منعقد شده با دانشگاه شهیدچمران اهواز برنامه پروژه تدوین پنجساله دوم توسعه و عمران شهرداری در سه فاز شامل 15 مرحله ارائه و بررسی می شود.

نوشادی ادامه داد: فاز دوم این پروژه شامل بررسی و طبقه بندی ذینفعان، تحلیل محیط بیرونی و درونی (ماتریس SWOT)، تدوین ماموریت، چشم انداز و ارزشهای شهرداری و تدوین شاخصهای تحقق چشم انداز است که در جلسات متعدد مشترک دانشگاه و شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و در این مرحله بررسی نهایی توسط کمیته های هشت گانه انجام می شود.

وی افزود: علاوه بر اعلام نظرات معاونتها به عنوان متولی هشت کمیته، معاونین مناطق نیز نظرات خود را در خصوص برنامه منطقه خود در بخشهای تخصصی اعلام می کنند.

در ادامه موارد مطرح شده در خصوص اصلاح فاز دوم از سوی کمیته خدمات شهری شهرداری بررسی و مقرر شد کمیته دانشگاه اصلاحات مذکور را اعمال نماید و به منظور اخذ نظرات نهایی معاونین مناطق جلسات جداگانه ای با حضور نماینده دانشگاه در محل معاونت خدمات شهری تشکیل و نظرات معاونین خدمات شهری مناطق در خصوص محتوای فاز دوم و پروژه های تدوین شده فاز جهت مناطق در فاز سوم اعلام شود.
حق انتشار محفوظ است ©