شماره: 7294
1391/11/01
برگزاري مسابقات واليبال در منطقه دو
برگزاري مسابقات واليبال در منطقه دو

      سروش بزاز، معاون جوان و توانمند امور اجتماعي و فرهنگي منطقه دو از برگزاري مسابقات واليبال ساحلي در منطقه خبر داد.

وي با اعلام اين خبر افزود: اين مسابقات روز جمعه 6/11/91 در كيانپارس، جاده ساحلي پارك 42 هكتاري از ساعت 8 تا 17 بين 10 تيم استاني كه ليگ برتر هستند برگزار مي شود.
بزاز گفت: به سه نفر از برگزيدگان كاپ اهدا مي شود و 18 جايزه نيز كه شامل لباس ورزشي است به ساير افراد منتخب داده مي شود.
وي هدف از اجراي اين برنامه را تقويت روحيه نشاط و شادابي در بين ورزش دوستان عنوان كرد و همچنين از عموم شهروندان جهت شركت در اين برنامه دعوت به عمل آورد.
حق انتشار محفوظ است ©