شماره: 7329
1391/11/02
نصب تابلوهاي اخباري در منطقه دو
نصب تابلوهاي اخباري در منطقه دو

علي بشيري، معاون حمل و نقل و ترافيك منطقه دو از نصب 8 عدد تابلو اخباري 5/11 متر و بزرگتر در دي ماه در منطقه  خبر داد.

وي با اعلام اين خبر افزود: اين تابلوها به منظور آگاه سازي رانندگان در مورد شناسايي محل، اعلام فواصل، نشان دادن جهت و تعيين مسير ورود و خروج به كار مي رود.
وي گفت: اين تابلوها حاشيه نما نيز هستند و در باند كندرو پمپ بنزين كيانپارس نصب شده اند.
بشيري هدف از اجراي اين عمليات را افزايش ايمني، اطلاع از سرعت مجازو كاهش هر گونه خطرات احتمالي عنوان كرد.
حق انتشار محفوظ است ©