شماره: 7380
1391/11/03
جمع آوری تابلو و تجهیزات فرسوده در منطقه دو
جمع آوری تابلو و تجهیزات فرسوده در منطقه دو

علی بشیری، معاون توانمند حمل و نقل و ترافیک منطقه دو از جمع آوری 11 مورد تابلو و تجهیزات فرسوده در منطقه خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: 4 عدد از این تابلوها، گردش به چپ ممنوع بودند که از بلوار ساحلی جمع آوری شدند و یک عدد تابلو میدان و یک عدد تابلو دور زدن ممنوع نیز برداشته شد و 5 عدد بال کبوتری فرسوده هم از پل سوم جمع آوری شد.
بشیری هدف از اجرای این عملیات را افزایش ضریب ایمنی در تردد وسایل نقلیه و داشتن تجهیزاتی نوین عنوان کرد.

 

حق انتشار محفوظ است ©