شماره: 7382
1391/11/03
رنگ آمیزی جداول در منطقه دو
رنگ آمیزی جداول در منطقه دو

علي بشيري، معاون حمل و نقل و ترافيك منطقه دو ازرنگ آميزي و تعویض 150متر جداول فرسوده در دی ماه در روبروی فرمانداری و رستوران ترن خبر داد.

وي با اعلام اين خبر افزود: هدف از اجراي اين عمليات، رفاه حال شهروندان، زيباسازي محيط و منظر شهري، خروج جداول از حالت يكنواخت و ديد مناسب تر رانندگان، آگاهي كامل رانندگان از مقدار سرعت در فواصل مختلف، ارتقاء امنيت عابرين پياده است.
وي گفت: اين عمليات در روزمه كاري ماهانه معاونت است و محل هاي مورد نظر پس از بررسي و تاييد معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اهواز اجرا مي شوند.
حق انتشار محفوظ است ©