شماره: 7387
1391/11/03
نصب مجدد سرعتگیر پلاستیکی در منطقه دو
نصب مجدد سرعتگیر پلاستیکی در منطقه دو

علي بشيري، معاون حمل و نقل و ترافيك منطقه دو از نصب 47متر سرعت گير پلاستيكي در منطقه خبر داد.

وي با اعلام اين خبر افزود: يكي از ابزارهاي كاهش سرعت وسايل نقليه در داخل شهر استفاده از سرعت گاه و به تعبير عاميانه همان سرعت گير است.
بشيري گفت: سرعت گيرها داراي مقطع محدب هستند و از نظر زيست محيطي به طور كامل قابل بازيافت مي باشند، مشخصات فني سرعت گيرها بر اساس سرعت مورد نظر طوري طراحي شده است كه مشخصات معماري و سازه اي سرعت شامل شيب ورودي، شيب ثابت و شيب خروجي خواهد بود كه اين مشخصات باعث مي شود به هدف اصلي تقليل سرعت دسترسي پيدا كنيم.
بشیری ادامه داد: 25 متر از این سرعت گیرها در طول ورودی خیابان 9 شرقی، 14 متر طول خیابان ابوعلی و 8 متر طول خیابان عارف نصب شده اند.
وي هدف از اجراي اين پروژه را افزايش ايمني در تردد وسايل نقليه و رانندگان عنوان كرد.
حق انتشار محفوظ است ©