شماره: 7465
1391/11/04
پیشرفت پروژه های عمرانی و خدماتی در شهرک کیانشهر
پیشرفت پروژه های عمرانی و خدماتی در شهرک کیانشهر

عليرضا حلاج، مدیر منطقه دو از پيشرفت پروژه هاي عمراني و خدماتي در شهرك كيانشهرخبر داد و گفت: با توجه به اينكه شهرك مسكوني و جديد الاحداث كيانشهر نيازمند توجه جدي و آباداني است بخشي از اعتبارات و پروژه هاي خــــدماتي ، عــــمراني وترافــــيكي به صورت ويژه و در بازه ي زماني كوتاه تري نسبت به ساير منطقه، در اين شهرك صرف مي گردد.

و ي گفت: در مراجعات مردمي و ديدار باشهروندان ساكن در كيانشهر و بررسي انتقادات و درخواست اين عزيزان بخش اعظمي از اين مشكلات در دست بررسي و اقدام قرار گرفت.
حلاج گفت: خيابان هاي فاقد نام دراين شهرك يكي از مشكلات عمده ي شهروندان بود و باعث سردرگمي مردم در يافتن آدرس مورد نظر مي شد كه پس از شناسايي خيابان ها و تهيه نقشه محل مورد نظر و طرح درشوراي نام گذاري، اسامي تعيين و سپس تابلوها آماده گرديد و در خيابان ها نصب شد.
وي افزود: يكي از مهم ترين پروژه هاي انجام  شده در شهرك كيانشهر، پروژه زمين ورزشي و احداث پارك  محله اي 5/2 هكتاري است. هم اكنون زمين ورزشي كيانشهر بصورت رايگان در اختيارجوانان و ساكنان محل مي باشد و خانواده هاي اين عزيزان دغدغه اي از بابت تفريح وورزش فرزندانشان نخواهند داشت.
وي ادامه داد: تاكنون در نواحي پر خطر چندين دهنه سرعتگير نصب گرديده و عمليات نصب تجهيزات ترافيكي و تابلوهاي راهنماي مسير درخيابان ها و ورودي اين شهـــرك انجام شد. همچنين به منظور زيباسازي خيابان هاايستگاه هاي اتوبوس با طراحي مدرن در محل نصب گرديد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©