شماره: 75
1391/03/22
گزارش تصویری نشست هم اندیشی با هنرمندان
گزارش تصویری نشست هم اندیشی با هنرمندان

        به گزارش سایت شهرداری اهواز نشست هم اندیشی با حضور هنرمندان عرصه تئاتر و اخلاصی نیا معاون امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©