شماره: 7528
1391/11/07
گل کاری در منطقه دو
گل کاری در منطقه دو

با فرارسیدن فصل زمستان و مناسب شدن شرايط  جوی و در راستای زیباسازی منظر شهری ، فضاي سبز   شهرداری منطقه دو اقدام به گلکاری محوطه میدان فلسطین نمود.

میدان فلسطین که از جمله میدان های وسیع اهواز میباشد روزانه در معرض دید تعداد کثیری از شهروندان میباشد و این مسئله نیز همیشه در طراحی فضای مذکور تاثیر داشته است.

كيارش مالکی ، ضمن اعلام اين خبر از کاشت 6000نشاء گل فصلی از نوع گل داودی و سدوم خبر داد.

وي گفت : گل كاري ساير محدوده هاي منطقه در دستور كار قرار گرفته است و تا چند روز آينده گزارش آن ارائه مي شود. 

حق انتشار محفوظ است ©