شماره: 9752
1392/01/21
كتاب مرجع مجموعه كامل وحدت رويه هاي شهرسازي اهواز در 14 سال گذشته به چاپ رسيد
كتاب مرجع مجموعه كامل وحدت رويه هاي شهرسازي اهواز در 14 سال گذشته به چاپ رسيد

 

     در آستانه ورود به سال 1392 هجري شمسي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اهواز كتاب مرجع مجموعه كامل وحدت رويه هاي شهرسازي ابلاغي از سال 1378 تا 31 مردادماه 91 را چاپ و منتشر نمود .
 اين كتاب نفيس و ارزشمند كه شامل 1800 صفحه مي باشد توسط مهندس مرغائي زاده مديريت نظارت بر شهرسازي و امور مناطق به همراه زكيه معصومي خسرو شاهي رئيس اداره تدوين ضوابط مقررات شهرسازي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اهواز تهيه و تنظيم شده است .
گفتني است : از آنجائي كه تا پيش از چاپ اين اثر منبع مدوني از كليه وحدت رويه ها و دستورالعمل هاي ملاك عمل در شهرسازي و معماري شهرداري اهواز موجود نبود ،معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اهواز اين كتاب را درراستاي رفع اين فقدان و نيز رفع خلاء موجود در حوزه معاونت چاپ و منتشر نموده است .
حق انتشار محفوظ است ©