شماره: 98347
1395/10/01
جلسه تدوین بودجه عمرانی سال 1396 شهرداری اهوازبرگزارشد
جلسه تدوین بودجه عمرانی سال 1396 شهرداری اهوازبرگزارشد

جلسه تدوین بودجه عمرانی 1396 شهرداری اهواز با حضور معاونتهای ستادی در محل سالن کنفرانس شهرداری مرکز برگزار شد.

ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز در این جلسه ضمن تشریح روند تدوین بودجه عمرانی سال 1396 خاطرنشان کرد: بودجه سال 96 با اولویت پروژه های نیمه تمام تدوین می شود.

وی افزود : در این جلسه فایلهای بودجه پیشنهادی عمرانی سال به تفکیک معاونت های ستادی و مناطق هشتگانه به هر معاونت تحویل داده می شود و معاونتها موظفند ظرف دو هفته بودجه پیشنهادی عمرانی مربوطه را بررسی و نظرات خود را کتباً به معاونت برنامه ریزی و توسعه اعلام نمایند .

نوشادی ادامه داد: مناطق هشت گانه نیز ظرف دو هفته با هماهنگی معاونت مربوطه در ستاد، بودجه پیشنهادی عمرانی مربوطه را بررسی و نظرات خود را کتباً به معاونت برنامه ریزی و توسعه اعلام کنند.

 

حق انتشار محفوظ است ©