اخبار
 انتشار: 01 مرداد 1391
   مشاهده: 690

  آگهی مناقصه عمومی – نوبت دوم

 

آگهی مناقصه عمومی – نوبت دوم
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز به استناد بند یک مصوبه شماره 103 مورخه 31/04/91 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
 
ردیف
موضوع مناقصه
مدت
مبلغ کل اولیه (ریال)
1
تامین ماشین آلات جهت فعالیت در محل دفن پسماندها و سطح منطقه پنج شهرداری اهواز
یکسال
6.864.678.900
 
از شرکتهای واجد شرایط که دارای تائید صلاحیت از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد دعوت به عمل می آید جهت تهیه استاند مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 000/200 ریال واریز شده به حساب 0106098587002 بانک ملی ایران به نام سازمان مدیریت پسماند به نشانی : اهواز کیانپارس–خ میهن شرقی پلاک 2 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز مراجعه نمایند. (تلفن تماس 7-3330946)
1-     مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز بوده و باید در پاکتهای لاک ومهر شده به دبیرخانه سازمان در آدرس فوق تسلیم گردد.
2-     بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مسخص و معین و بدون ابهام بوده و و در پاکات لاک و مهر شده در مهلت تعیین شده به دبیرخانه سازمان تسلیم شود.
3-     مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 340.000.000 ريال می­باشد که می­بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود.
الف-  فیش واریزی مبلغ به حساب 0205355135000 به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز نزد بانک ملی ایران
ب- بصورت ضمانتنامه بانکی بمدت سه ماه به نام سازمان مدیریت پسماند از تاریخ تسلیم پیشنهادها یا اسناد خزانه و یا اوراق قرضه دولتی
ج- چک تضمین شده در وجه سازمان
4-     تضمین حسن انجام معامله 10 درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار می­باشد که پس از تحویل موقت آزاد خواهد شد.
5-     پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخه 14/05/91 ساعت 15 در محل سازمان قرائت خواهد شد.
6-     برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
7-     نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 آئین نامه معاملات کلانشهرها به برنده ابلاغ خواهد شد.
8-     پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به شرکت در کمیسیون خواهند بود.
9-     شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می­باشد.
1-     سازمان در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می­باشد.
2-     هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.
3-     سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها