اخبار
 انتشار: 21 دی 1392
   مشاهده: 1177

  آموزش شهروندی شماره 6: فواید و ارزش ها درختان شهر و پیرامون شهر

درختکاری آسانترین، ارزان ترین، پاک ترین و زیباترین راه حل برای ایجاد یک شهر خنک است. درختان در روزهای گرم صدها لیتر آب را از ریش ها به سمت برگ های خود پمپاژ می کنند. تبخیر این آب ها موجب خنک شدن محیط اطراف درختان می گردد. درجه حرارت هوا در مجاورت درختان به مراتب خنک تر از عرصه های بدون درخت است. هر چه درخت بزرگتر باشد این تفاوت بیشتر است. درختان شهری به طور قابل ملاحظه ای موجب راحتی ساکنان، چه در بیرون و چه در درون خانه ها می شوند. اگر توده درختان درجه حرارت هوای محل را کاهش می دهد، یک درخت تنها در اولویت اول نه با کنترل درجه حرارت هوا، بلکه با کنترل تشعشعات خورشید موجب راحتی و سلامت انسان می شود. تشعشعات در روز در واقع انتقال گرما از یک کالبد گرم یعنی خورشید به یک کالبد خنک یعنی زمین است اما، در شب جهت تشعشعات و انتقال گرما معکوس م گردد: از زمین به نسبت گرم به سمت آسمان به نسبت سرد. درختان یک بار دیگر از رسیدن این گرما به منزل و انسان ممانعت می کنند. بدون شک همین فرایند است که موجب بروز این پدید ه می شود که در صبح های یخبندان در یک عرصه چمن با درختان پراکنده،سطح چمن در بین درختان سفید است، اما در زیر درختان (به ویژه همیش سبزها) اغلب دایره ای سبز مشاهده می گردد

جذب تشعشعات خورشیدی(امواج بلند) توسط درختان تفاوت درجه حرارت روز و شب را کاهش می دهد. هوا در زیر درختان در روز خنک تر و در شب گرم تر است. درجه حرارت منازل از حضور درختان در اطراف ساختمنان تاثر می پذیرد. در فصل تابستان درختان با سد کردن تشعشعات خورشیدی و مایل شدن در مقابل گرما هزینه های خنک کردن داخل منازل را کاهش می دهند. اما در زمستان به گرمای خورشیدی نیاز است، زیرا گرم کردن منازل پر هزینه است. کاشت درختان خزان کننده در جهات جنوبی منازل موجب عبور نور خورشید به داخل گشته ، هزینه گرم کردن منازل را کاهش می دهد. این اثرات بسته به گونه، ابعاد، نظم یا انبوهی کاشت، شدت هرس کردن ها، آب در دسترس ، تعداد و ابعاد بناها و نسبت درختان به بناها متفاوت می باشد.

به طور کلی فنولوژی درختان از نظر ظهور و خزان برگ ها باید با نیازهای خنک کردن و گرم کردن منازل هم خوانی داشته باشد. همیش از بین مناسب ترین گونه ها از نظر تامین این نیازها، در گزینش باید آن گونه هایی را در اولویت قرار داد که از بهترین همخوانی فنولوژی نیز برخوردار باشند.

نویسنده خبر: روابط عمومی خدمات شهری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار