اخبار
 انتشار: 16 مرداد 1391
   مشاهده: 905

  قلب عامل اصلی مرگ

نارسایی های قلبی بیشترین علل فوت در 3 ماهه اول سال91 می باشد.

روابط عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز : بیشترین علل فوت نارسایی های قلبی  به تعداد 318 نفر بوده که بیش از 24درصد کل متوفی ها در3 ماهه اول سال 91 را شامل می شود.

كمترين تعداد فوت شدگان از نظر سني مربوط به رده سني  1   تا  10   سال    با تعداد 21 مورد و  1/6 درصد  كل فوت شدگان   و بيشترين  تعداد فوت شدگان از نظر سني به رده سني 70 سال به بالا  با تعداد 382 مورد  و 29 درصد  کل فوت شدگان  تعلق دارد  . 


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان آرامستانها
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار