اخبار
 انتشار: 21 مرداد 1391
   مشاهده: 1092

  نصب تندیس در میدان جمهوری

تندیس علی و ا... در میدان جمهوری در مسیر پل پنجم به همت

نیروهای زحمتکش معاونت خدمات شهری همزمان با فرارسیدن

ایام ضربت و شهادت  حضرت امیر المومنین علی (ع) امام اول شیعیان

و شبهای معنوی قدر  با نور پردازی زیبا در این میدان هسته مرکزی

شهر نصبشد.


نویسنده خبر: آرزو داغری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار