اخبار
 انتشار: 11 شهریور 1391
   مشاهده: 1168

  منشور اخلاقی کارکنان سازمان مدیریت پسماندشهرداری اهواز

 

منشور اخلاقی کارکنان سازمان مدیریت پسماندشهرداری اهواز

 ما کارکنان سازمان مدیریت پسماند با تکیه بر لطف وکرم خداوند متعال وبا پایبندی به اصول سه گانه نظامهای مدیریت کیفیت یعنی بهبهود مستمر مشارکت کارکنان و تکریم ارباب رجوع وبا بکار گیری دانش وتخصص خود وتشریک مساعی با سایر همکاران ،جایگاه و منزلت مناسبی برای سازمان در مقابل مشتریان ایجاد ودر دستیابی هر چه بیشتر اهداف سازمان ،پیمان می بندیم مجری اصول منشور اخلاقی زیر باشیم.

 

1-درک صحیح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردی با آن .

2-رفتار سازمانی را بر اصل پایبندی به رعایت واجرای کامل قوانین ،مقررات ،ضوابط اداری و پرهیز از هر گونه سوء استفاده از موقعیت شغلی وحفظ اطلاعات قرار دهیم.

 

3-التزام به اجرای صحیح وبه موقع تعهدات ،احساس مسئولیت وتعلق نسبت به حرفه و سازمان وایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی .

 

4- حفظ منزلت و کرامت انسانی در تعامل با کلیه مراجعین را اساس رفتار برون سازمانی دانسته وخود را ملزم به رعایت آن بدانیم.

 

5-وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار ،رعایت نظم وآراستگی ظاهر و آمادگی وحفظ نشاط وروحیه دائمی جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع.

 

6-رعایت اصول ایمنی وحفظ مقررات بهداشتی در محیط کار به منظور سلامت خود ودیگران.

 

7-تعهد درونی به استفاده بهینه از منابع و امکانات سازمان ،جلوگیری از اسراف وتبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه وحذف تشریفات زائد.

8-ما بر این باوریم که مبنای ارزیابی فعالیتهای ما نظرات و میزان رضایت مشتریان است و همواره تلاش می کنیم با رعایت موارد فوق گامی بلند در جهت پیشرفت وپیشبرد اهداف عالیه سازمان برداریم.

 

       OIMS-FOO3-02                                                             روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز

نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها