اخبار
 انتشار: 25 بهمن 1393
   مشاهده: 382

  آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

مناقصه واگذاری تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس درون شهری

سازمان اتوبوسرانی اهواز در نظر دارد واگذاری تبلیغات برروی بدنه تعداد 100 دستگاه اتوبوس درون شهری را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید.

 

ردیف

مدت انجام کار

مبلغ پایه ماهیانه در ازاء هر دستگاه (ريال)

1

دوره تنفس (5 ماهه)

7/000/000

2

سال اول

8/000/000

3

سال دوم

25 درصد افزایش نسبت به کل مبلغ قرارداد سال اول

 

از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ، جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه به استثناء روزهای پنجشنبه و تعطیلات رسمی به امور قراردادهای سازمان اتوبوسرانی اهواز  واقع در بلوار قدس (لشکر) جنب مجتمع قضايي شماره 2 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري اهواز (تلفن تماس:25-33786922-061) مراجعه نمایند.

1-هزینه انتشار آگهی (دو نوبت) به عهده برنده مزایده می باشد.

2- اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/200 ريال (غیرقابل استرداد) به حساب 0105417630008بانک ملی شعبه لشکر بنام سازمان اتوبوسرانی اهواز تسلیم ميگردد.

3- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی به مدت ده روز می باشد.

4- محل تحویل اسناد دبیرخانه محرمانه (حراست) سازمان اتوبوسرانی اهواز می باشد.

5- سازمان اتوبوسرانی اهواز در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

6- پیشنهادات رسیده در صورتیکه تعداد آنها سه فقره یا بیشتر باشند در ساعت 13 مورخ 16/12/1393 توسط کمیسیون عالی معاملات سازمان مفتوح و ظرف مهلت مقرر در تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان اعلام نتیجه خواهد شد. لازم به ذکر است حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بلامانع میباشند.

7- مبلغ سپرده شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پایه معادل 000/000/500 ريال میباشد که می بایست به یکی ازدو طریق ذیل ارائه شود.

الف) فیش واریزی به حساب سیبا 0105417649006 نزد بانک ملی شعبه لشکر بنام سازمان اتوبوسرانی اهواز

ب) بصورت ضمانتنامه بانکی بنام سازمان اتوبوسرانی اهواز و بمدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماه

8-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

9-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.

 

 

                                                                                      روابط عمومی وامور بين الملل شهرداري اهواز

 

 

نویسنده خبر: سیداحمد جزايري
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها