اخبار
 انتشار: 25 بهمن 1393
   مشاهده: 416

  آگهی مناقصه عمومی

مناقصه شستشو و نظافت اتوبوس های درون شهری

سازمان اتوبوسرانی اهواز در نظر دارد موضوع مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مناقصه

مبلغ اوليه (ريال)

سپرده شرکت در مناقصه(ريال)

سرویس شستشو و نظافت اتوبوسها و خودروهای سازمان اتوبوسرانی اهواز

5/944/899/799

300/000/000

 

از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید ، جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: اهواز بلوار لشکر – جنب مجتمع قضايي شماره 2 – حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري اهواز – سازمان اتوبوسرانی-امور قراردادها (تلفن تماس:3786922) مراجعه نمایند.

-هزینه انتشار آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

- اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 200/000 ريال به حساب 0105417630008بانک ملی شعبه لشکر بنام سازمان اتوبوسرانی اهواز تسلیم ميگردد.

- اولویت با پیمانکاران بومی می باشد.

- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 مورخ 12/12/1393 می باشد.                      (محل تحويل اسناد دبیرخانه محرمانه (حراست) سازمان اتوسراني اهواز مي باشد).

- سازمان اتوبوسرانی اهواز در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

-تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت13:30 روز چهارشنبه 13/12/1393 میباشد .حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع میباشد.

- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه می بایست به یکی ازدو طریق ذیل ارائه شود.

الف) فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0105417649006 نزد بانک ملی شعبه لشکر بنام سازمان اتوبوسرانی اهواز

ب) بصورت ضمانتنامه بانکی بنام سازمان اتوبوسرانی اهواز و بمدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یکدوره تمدید سه ماه

- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-به استنادبند 4 ماده 14 آیین نامه مالی سازمان میزان تضمین انجام تعهدات 10% می باشد.

-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

 

 

                                                                 روابط عمومی وامور بين الملل شهرداري اهواز

 

نویسنده خبر: سیداحمد جزايري
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها