اخبار
 انتشار: 14 دی 1398
   مشاهده: 81

  آگهی مناقصه عمومی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان (نوبت اول)

سازمان مدیریت پسماند شهرداري اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.
موضوع: کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان (جهت کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب ) در سطح شهر

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند شهرداري اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.
موضوع: کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان (جهت کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب ) در سطح شهر
مبلغ اولیه (ریال): 1،599،400،000
مدت احرای پروژه:6ماه
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه(ریال):79،970،000

بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی واجد شرایط قانونی دارای سابقه کاری وتجربه مربوطه مدرک دامپزشکی باشند ، دعوت به عمل می آید ، جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند به نشاني: اهواز- خيابان انقلاب شيخ بهاءجنوبي نبش کوچه ساماني ن‍‍ژاد تلفن: 7-33798606 و مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز واقع در خیابان انقلاب – نبش غزنوی-ساختمان شماره 3 شهرداری (تلفن تماس 33774062) و یا به سامانه مدیریت قراردادها به نشانی: www.peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمايند.

*اسناد مناقصه از تاریخ 11/10/98لغایت 21/10/98 توزیع می گردد.
1-هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
2- مهلت قبول پيشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ، از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز و تحويل در آدرس فوق الذكر مي باشد. (حداكثر مهلت تحويل پاكات ساعت13 روز یکشنبه مورخ22/10/98 مي باشد.)
3- سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد .
4- مبلغ سپرده هاي شركت در مناقصه هاي فوق الذكر مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارايه شود.
الف – فيش واريز مبلغ فوق به حساب 922-422-100 به نام سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز نزد بانك شهر شعبه کیانپارس اهواز
ب – بصورت ضمانتنامه بانكي به نام سازمان مديريت پسماند و بمدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها با قابليت يك دوره تمديد سه ماهه
ج – چك تضمين شده بانكي در وجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز

5- تاريخ برگزاري كميسيون مناقصه در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 23/10/98 در محل سازمان به آدرس فوق الذكر مي باشد.
6-نتیجه کمیسیون برابر ماده 18قانون اصلاح وتسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای مراکز استانها،کلان شهرها وشهرهای بالی یک میلیون نفر جمعیت ،به برنده اعلام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.

7- به استناد بند 5 ماده 11 قانون اصلاح وتسری آئين نامه معاملات شهرداري تهران به شهرداریهای مراکز استان ها كلان شهرها وشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ميزان تضمين انجام تعهدات 10% درصدمی باشد كه پس از تحويل قطعی نیمی از آن تا زمان ارائه مفاصا حساب دارایی وبیمه آزاد خواهد شد.
8-به برنده مناقصه پيش پرداخت داده نخواهد شد.
9-در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.
10- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
11- براساس ماده 10 قانون اصلاح وتسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها ،کلان شهرها وشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ،شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری می باشد.
12-پیشنهاد دهندگان میبایست دارای سابقه و تجربه مرتبط با موضوع مناقصه در رزومه کاری داشته باشند.
-سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
 

 

 

 

 

نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
دسته‌بندی خبرها