اخبار
 انتشار: 26 دی 1398
   مشاهده: 2295

  تقدیر از مسئولان حفاظت فیزیکی مناطق یک و دو شهرداری اهواز

به گزارش اداره کل حراست و امور محرمانه شهرداری اهواز از دو تن از مسئولین حفاظت فیزیکی مناطق یک و دو تقدیر شد.
برپایه این گزارش اداره کل حراست شهرداری اهواز از زحمات آقایان یوسف عطاشی (مسوول فیزیکی منطقه یک) و حسین آذرمهر(مسوول حفاظت فیزیکی منطقه دو) تقدیر و تشکر کرد.

این تقدیر وتشکر توسط سید محمد هاشمی ریاست اداره حفاظت فیزیکی و تاسیسات و اماکن اداره کل حراست و هدایت حیدری کایدان مسوول بازرسی اداره کل حراست و امور محرمانه و به دلیل تلاش و زحمات زیاد این افراد در ماه های گذشته و همچنین رضایتمندی مدیران حراست از عملکرد افراد نامبرده انجام شد.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار