اخبار
 انتشار: 11 اسفند 1398
   مشاهده: 1204

  بازدید مشاور شهردار و مدیر کل حراست شهرداری اهواز ازسازمان قطار شهری

    فضل الله  بهداد مشاور شهردار و مدیر کل حراست شهرداری اهواز روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲ از سایت اداری سازمان قطار شهری بازدید کرد  و در جلسه ای که با حضور  شاهین زاده مدیر عامل سازمان قطار شهری تشکیل شد شرکت کردند .

برپایه این گزارش پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف از جمله اعتصابات کارگری شرکت کیسون،  مدیرکل حراست شهرداری اهواز در جریان آخرین اقدامات سازمان قطار شهری در خصوص شرکت کیسون قرار گرفتند و در پایان جلسه تاکید کرد: با توجه به اینکه در آستانه پایان سال ۹۸قرار داریم مدیر عامل قطار شهری پیگیری نمایند حداقل مبلغی از طلب کارگران شرکت کیسون پرداخت گردد، تا روزانه شاهد اعراضات کارگران مذکور نباشیم.


نویسنده خبر: مصطفی طائی زاده
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار