اخبار
 انتشار: 11 اسفند 1398
   مشاهده: 1520

  بازدید مشاور شهردار و مدیر کل حراست شهرداری اهواز ازسازمان پارکها و فضای سبز

در آستانه پایان سال 98 فضل الله  بهداد مشاور شهردار و مدیرکل حراست شهرداری اهواز روز چهارشنبه مورخ 98/12/7 از محل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بازدیدی داشتند و از نزدیک در جریان برنامه های آن سازمان برای ایام نوروز قرار گرفت.

وی در جلسه ای که با حضور  عبدالهی مدیرعامل سازمان،تشکیل شده بود، شرکت کرد و راجع به مسائل مختلف سازمان با هم تبادل نظر کردند و در پایان جلسه مدیرکل حراست بر آماده سازی پارک 42هکتاری ساحلی از نظر فضای سبز_گل کاری و کاشت فرش گل به منظور استقبال و پذیرایی از مهمانان نوروزی در ایام نوروز تاکید کرد.

بهداد  در پایان از مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خواستند بعنوان ناظر عالی پارک 42 هکتاری نظارت بیشتری داشته باشند و از پارک مذکور حفظ و نگهداری گردد .


نویسنده خبر: مصطفی طائی زاده
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار