اخبار
 انتشار: 23 اردیبهشت 1399
   مشاهده: 126

  توزیع ١٤٠ بسته مواد غذايي میان بانوان سرپرست خانوار وآقايان شاغل در صفيره وكارگران حمل پسماندهاي عفونيهمزمان با ايام ماه مبارك رمضان با همت خبرنگاران ومحوريت سازمان مديريت پسماند ودر راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص كمك مومنانه ١٤٠ بسته مواد غذايي تهيه و به بانوان سرپرست خانوار داراي مشاغل خطرناك كه با تعطيلي كسب وكار مواجه شده اند ،توزيع شدد.

باهمت خبرنگاران و سازمان مديريت پسماند :
١٤٠بسته مواد غذايي ويژه به بانوان سرپرست خانوار واقایان شاغل در صفيره وکارگران حمل پسماندهای عفونی توزيع گرديد.

همزمان با ايام ماه مبارك رمضان با همت خبرنگاران ومحوريت سازمان مديريت پسماند ودر راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص كمك مومنانه ١٤٠ بسته مواد غذايي تهيه و به بانوان سرپرست خانوار داراي مشاغل خطرناك كه با تعطيلي كسب وكار مواجه شده اند ،توزيع گرديد.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند اظهار كرد:توزيع ١٤٠ بسته مواد غذايي بطور هدفمند وبا محوريت سازمان وکمک خبرنگاران درراستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي خود وحمايت از كارگران شاغل در صفيره وكارگران حمل پسماندهاي عفوني صورت گرفت.

محمدرضا قنواتي با اشاره به اينكه امسال با وجود شيوع ويروس كرونا يكسري مشاغل خطرناك كه با تعطيلي كسب وكار مواجه شده اند افزود:مواد اوليه ارزاق غذايي با کمک خبر نگاران خريداري شده وتوسط پرسنل سازمان مديريت پسماند بسته بندي وبا حفظ تكريم در بين اين كارگران توزيع گرديد.

قنواتي افزود : بسته هاي مواد غذايي با تاكيد بر لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي كه شامل برنج ،روغن ،حبوبات رب گوجه ماکارونی ،شكر ،نوشت افزار، .....،.....،ميوه وديگر اقلام بهداشتي بود بين١٤٠ كارگر شاغل در صفيره وكارگران حمل پسماندهاي عفوني تقسيم وتوزيع گرديد.باهمت خبرنگاران و سازمان مديريت پسماند :
١٤٠بسته مواد غذايي ويژه به بانوان سرپرست باهمت خبرنگاران و سازمان مديريت پسماند :
١٤٠بسته مواد غذايي ويژه به بانوان سرپرست خانوار واقایان شاغل در صفيره وکارگران حمل پسماندهای عفونی توزيع گرديد.

همزمان با ايام ماه مبارك رمضان با همت خبرنگاران ومحوريت سازمان مديريت پسماند ودر راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص كمك مومنانه ١٤٠ بسته مواد غذايي تهيه و به بانوان سرپرست خانوار داراي مشاغل خطرناك كه با تعطيلي كسب وكار مواجه شده اند ،توزيع گرديد.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند اظهار كرد:توزيع ١٤٠ بسته مواد غذايي بطور هدفمند وبا محوريت سازمان وکمک خبرنگاران درراستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي خود وحمايت از كارگران شاغل در صفيره وكارگران حمل پسماندهاي عفوني صورت گرفت.

محمدرضا قنواتي با اشاره به اينكه امسال با وجود شيوع ويروس كرونا يكسري مشاغل خطرناك كه با تعطيلي كسب وكار مواجه شده اند افزود:مواد اوليه ارزاق غذايي با کمک خبر نگاران خريداري شده وتوسط پرسنل سازمان مديريت پسماند بسته بندي وبا حفظ تكريم در بين اين كارگران توزيع گرديد.

قنواتي افزود : بسته هاي مواد غذايي با تاكيد بر لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي كه شامل برنج ،روغن ،حبوبات رب گوجه ماکارونی ،شكر ،نوشت افزار، .....،.....،ميوه وديگر اقلام بهداشتي بود بين١٤٠ كارگر شاغل در صفيره وكارگران حمل پسماندهاي عفوني تقسيم وتوزيع گرديد.خانوار واقایان شاغل در صفيره وکارگران حمل پسماندهای عفونی توزيع گرديد.

همزمان با ايام ماه مبارك رمضان با همت خبرنگاران ومحوريت سازمان مديريت پسماند ودر راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص كمك مومنانه ١٤٠ بسته مواد غذايي تهيه و به بانوان سرپرست خانوار داراي مشاغل خطرناك كه با تعطيلي كسب وكار مواجه شده اند ،توزيع گرديد.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند اظهار كرد:توزيع ١٤٠ بسته مواد غذايي بطور هدفمند وبا محوريت سازمان وکمک خبرنگاران درراستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي خود وحمايت از كارگران شاغل در صفيره وكارگران حمل پسماندهاي عفوني صورت گرفت.

محمدرضا قنواتي با اشاره به اينكه امسال با وجود شيوع ويروس كرونا يكسري مشاغل خطرناك كه با تعطيلي كسب وكار مواجه شده اند افزود:مواد اوليه ارزاق غذايي با کمک خبر نگاران خريداري شده وتوسط پرسنل سازمان مديريت پسماند بسته بندي وبا حفظ تكريم در بين اين كارگران توزيع گرديد.

قنواتي افزود : بسته هاي مواد غذايي با تاكيد بر لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي كه شامل برنج ،روغن ،حبوبات رب گوجه ماکارونی ،شكر ،نوشت افزار، .....،.....،ميوه وديگر اقلام بهداشتي بود بين١٤٠ كارگر شاغل در صفيره وكارگران حمل پسماندهاي عفوني تقسيم وتوزيع گرديد.

نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها