اخبار
 انتشار: 30 اردیبهشت 1399
   مشاهده: 127

  آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم سازمان مدیریت پسماند شهرداري اهواز


موضوع مناقصه: احداث سلول سوم دفن بهداشتی
مبلغ اولیه: 61،618،351،375
مدت قرارداد:10ماه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) 3،080،917،569

رتبه: حداقل رتبه 5رشته ابنیه یا رتبه 5 راه وباند فرودگاه


بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط قانونی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای سازمان مدیریت پسماند به نشاني: اهواز- خيابان انقلاب شيخ بهاءجنوبي نبش کوچه ساماني ن‍‍ژاد تلفن: 7-33798606 و مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز واقع در خیابان انقلاب – نبش غزنوی-ساختمان شماره 3 شهرداری (تلفن تماس 33774062) و یا به سامانه مدیریت قراردادها به نشانی: www.peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمايند.

1)ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی یا معرفی نامه 2 ماهه جهت شرکت در مناقصات تا صدور گواهینامه اصلی از وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

 

2)-شرکتهای دارای رتبه بندی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری (حداقل رتبه 5رشته ابنیه یا رتبه 5 راه وباند فرودگاه

 

3)-هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

4)-اسناد مناقصه از مورخ 22/2/99تا پایان وقت اداری مورخ 31/2/99به فروش می رسد.

 

5)- مهلت قبول پيشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه ، از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز و تحويل در آدرس فوق الذكر مي باشد. (حداكثر مهلت تحويل پاكت ها تا ساعت 13 روز سه شنبه  مورخ 6/3/99 می باشد.)

 

6)- سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد .

7)- مبلغ سپرده هاي شركت در مناقصه هاي فوق الذكر مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارايه شود.

الف – فيش واريز مبلغ فوق به حساب 100422922 به نام سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز نزد بانك شهر شعبه کیانپارس اهواز

ب – بصورت ضمانتنامه بانكي به نام سازمان مديريت پسماند و بمدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها با قابليت يك دوره تمديد سه ماهه

ج – چك تضمين شده بانكي در وجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز

 

8)-تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 11روز چهارشنبه مورخ 7/3 /99در محل سازمان به آدرس فوق الذکر می باشد.

9)-نتیجه کمیسیون برابر ماده 18قانون اصلاح وتسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استانها ،کلانشهرها وشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ،به برنده اعلام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.

 

10)- به استناد بند 5 ماده 11 قانون اصلاح وتسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استانها ،کلانشهرها وشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ،میزان تضمین انجام تعهدات 10%می باشد که پس از تحویل قطعی ارائه کلیه تسویه های لازم از بیمه واداره مالیات وسایر آزاد ضمانتنامه آزادخواهد شد.

11)- به برنده مناقصه پيش پرداخت داده نخواهد شد.

12)-- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود. 

 

13)- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

 

14)--براساس ماده 10قانون اصلاح وتسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استانها ،کلان شهرها وشهرهای بالای یک میلیون  نفر جمعیت ،شرکت در مناقصه وارئه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری می باشد.

13- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

                                                                  

نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها