اخبار
 انتشار: 14 بهمن 1399
   مشاهده: 550

  برگزاری جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

   جلسه شورای سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در تاریخ 17/10/99 درسالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه ابتداء مدیرعامل سازمان گزارشی درخصوص برنامه های اجراء شده درسازمان را به سمع و نظر حاضرین درجلسه رسانیدند و سپس اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان و بودجه پیشنهادی 1400 پس از بررسی به تصویب رسید.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار