اخبار
 انتشار: 14 بهمن 1399
   مشاهده: 579

  برگزاری جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز

   جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز در تاریخ 18/10/99 درسالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه ابتداءسرپرست سازمان گزارشی درخصوص برنامه های اجراء شده درسازمان را به سمع و نظر حاضرین درجلسه رسانیدند و بودجه پیشنهادی 1400 پس از بررسی به تصویب رسید


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار