اخبار
 انتشار: 24 دی 1399
   مشاهده: 440

  برگزاری جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری اهواز

    جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری اهوازدرتاریخ23/10/99 در محل سالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه ابتداء گزارشی توسط مدیر عامل سازمان درخصوص برنامه های اجراء شده درسازمان رابه سمع ونظرحاضرین درجلسه رسانیدندوسپس اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان وبودجه پیشنهادی 1400 پس ازبررسی به تصویب رسید


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار