اخبار
 انتشار: 04 بهمن 1399
   مشاهده: 439

  برگزاری جلسه شورای سازمان مدیریت پسماندشهرداری اهواز

  جلسه شورای سازمان مدیریت پسماندشهرداری اهوازدرتاریخ99/11/4 درمحل سالن اجتماعات شهرداری اهوازتشکیل گردیددراینجلسه ابتداءگزارشی توسط مدیرعامل سازمان درخصوص برنامه های اجراءشده درسازمان رابه سمع ونظرحاضرین درجلسه رسانیدند و اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان و بودجه پیشنهادی 1400 پس ازبررسی به تصویب رسید


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار