اخبار
 انتشار: 29 تیر 1400
   مشاهده: 301

  آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم عملیات تعمیرات کارخانه تفکیک پسماندهای شهری

سازمان مدیریت پسماند شهرداري اهواز در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع:عملیات تعمیرات کارخانه تفکیک پسماندهای شهری
مبلغ اولیه : 000/940/297/24
مدت اجرای پروژه: 60 روز
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)500/874/214/1

بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط قانونی و دارای سابقه کاری دعوت به عمل می آید، جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند به نشاني: اهواز - خيابان انقلاب شيخ بهاءجنوبي نبش كوچه ساماني ن‍‍ژاد تلفن: 7 -33798606 و مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز واقع در خیابان انقلاب – نبش غزنوی-ساختمان شماره 3 شهرداری (تلفن تماس 33774062) و یا به سامانه مدیریت قراردادها به نشانی:peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمايند.
1) ارائه گواهینامه ایمنی HSE از اداره کار و رفاه اجتماعی.
2) داشتن گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری از اداره کار و رفاه اجتماعی.
3) هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
4) مهلت قبول پيشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز و تحويل در آدرس فوق الذكر مي باشد. (حداكثر مهلت تحويل پاکت ها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/5/1400 مي باشد.)
5) سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار مي باشد.
6) مبلغ سپرده هاي شركت در مناقصه هاي فوق الذكر مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارايه شود.
الف – فيش واريز مبلغ فوق به حساب 100824920994 به نام سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز نزد بانك شهر شعبه کیانپارس اهواز
ب – به صورت ضمانتنامه بانكي به نام سازمان مديريت پسماند و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها با قابليت يك دوره تمديد سه ماهه
ج – چك تضمين شده بانكي در وجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز
7) تاریخ برگزاري كميسيون مناقصه روز چهارشنبه مورخ 13/5/1400 در محل سازمان به آدرس فوق الذكر مي باشد.
8) نتيجه كميسيون برابر ماده 18 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، به برنده اعلام خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
9) به استناد بند 5 ماده 11 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، میزان تضمین انجام تعهدات 10% درصد می باشد كه پس از تحويل قطعی آزاد خواهد شد.
10) به برنده مناقصه پيش پرداخت داده نخواهد شد.
11) در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.
12) برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
13) بر اساس ماده 10 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
14) ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

نویسنده خبر: فرشته موسوی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها