اخبار
 انتشار: 10 شهریور 1400
   مشاهده: 1062

  اعضای شورای شهر اهواز از پروژه قطار شهری بازدید کردند

جمعی از اعضای شورای اسلامی کلانشهر اهواز صبح سه شنبه از پروژه قطار شهری بازدید کردند.
در این بازدید که رسول جامعی مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز و حومه ، رئیس شورای اسلامی شهر و دیگر اعضا حضور داشتند ، آخرین وضعیت خط یک و دو قطار شهری اهواز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز و حومه اهواز عنوان کرد: عملیات اجرایی پروژه ی قطار شهری اهواز ۱۵ سال است که آغاز شده که تاکنون حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که اتمام این پروژه مورد مطالبه ی جدی شهروندان اهوازی می باشد.
رسول جامعی با اشاره به بازدید اعضای شورای اسلامی کلانشهر اهواز تصریح کرد: طی بازدید بعمل آمده از روند پیشرفت و اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده با اعضای شورا مقرر گردید جهت تعیین تکلیف قرارداد شرکت کیسون و همچنین حل مشکل حقوق و مزایای کارگران شریف این پروژه، یک کمسیون ویژه در شورای اسلامی کلانشهر اهواز تشکیل گردد.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار