اخبار
 انتشار: 29 شهریور 1400
   مشاهده: 927

  افزایش ۶۰ درصدی رضایت شهروندان از شهرداری اهواز

بر اساس گزارش سامانه۱۳۷ شهرداری اهواز، رضایتمندی شهروندان از پیام های ثبت شده در سامانه ۱۳۷در بازه زمانی مرداد-شهریور با رشد۶۰درصدی رضایت مواجه بوده است.
میثم اسکندری رییس اداره سامانه۱۳۷ و پایش عملکرد خدمات شهرداری اهواز، گفت، مهمترین دلیل افزایش رضایتمندی از مجموعه شهرداری اهواز ،آغاز به کار مجدد اکیپ های آسفالت در سطح شهر و فعالیت گسترده مناطق در این زمینه بوده است،
وی افزود: این فعالیت ها علاوه بر ایجاد رضایتمندی موجب کاهش انباشت ۵۵ درصدی پیام های در وضعیت در دست اقدام شده است.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار