اخبار
 انتشار: 27 دی 1400
   مشاهده: 681

  تعداد تماس های شهروندان با سامانه مدیریت شهری 137 طی نه ماهه سال 1400

سهم واحد های اجرایی شهرداری اهواز از پیام های دریافتی 137 در 9 ماهه سال 1400 اعلام گردید .

سهم واحد های اجرایی شهرداری اهواز از پیام های دریافتی 137 در 9 ماهه سال 1400 اعلام شد.

به گزارش اداره ی آمار و فناوری اطلاعات 137 در 9 ماهه سال جاری، در مجموع تعداد 22892 پیام در بانک اطلاعاتی سامانه 137 به ثبت رسیده است که از این تعداد ، بیشترین میزان پیام دریافتی در میان مناطق هشتگانه مربوط به منطقه 3 شهرداری اهواز با تعداد 3967  پیام ( 17 درصد از پیام ها ) و کمترین دریافت پیام مربوط به منطقه 6 با تعداد 1658 پیام ( 7 درصد از کل پیام ها ) بوده است .


نویسنده خبر: فرشته چهرازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار