اخبار
 انتشار: 17 اردیبهشت 1401
   مشاهده: 410

  شهردار اهواز: تخصیص اعتبار به پروژه ها براساس اولویت، سبب آرامش روانی در شهر می شود

    رضا امینی شهردار اهواز در جلسه کمیته تخصصی اعتبار اظهار کرد: بر اساس گزارش های ارائه شده، کمترین سهم در تحقق یک دوازدهم بودجه با ۹ درصد مربوط به فروردین و بیشترین سهم را در این زمینه اسفندماه با ۳۸۰ درصد داشته است، به طور کلی ۸۳ درصد بودجه سال ۱۴۰۰ تحقق یافت، بدین صورت که ۲۱۰۰میلیارد به صورت نقد و۸۰۰ میلیارد آن به طور غیر نقد بدست آمده است.

وی افزود: بخشی از درآمد شهرداری به صورت غیر نقد می باشد، بخش هزینه آن نیز از قسمت جاری که کاملا نقد خواهد بود، محقق می شود  و اما بخشی از هزینه های عمرانی غیر نقدی است که این مورد کمی سخت خواهد بود و باعث محدودیت بودجه های عمرانی خواهد شد و برای این کار باید اولویت های شهر احصا شود .

شهردار اهواز اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که سبب اشکال در پروژه ها شده ، این است که برآورد صورت گرفته درصد قابل توجهی با هزینه تمام شده فاصله دارد لذا برای این مورد نیز باید تدابیر لازم دیده شود.

وی ادامه داد: ایجاد سطح بندی و تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت سبب ایجاد آرامش روانی در شهر خواهد شد چرا که بر اساس پیش بینی درآمد،  پروژه تعریف و عمل می شود.

 

سیاوش محمودی رییس شورای شهر نیز در این جلسه عنوان کرد: نگاه درست، جدید و اعتمادی در مدیریت شهر وجود دارد و زمینه های رسیدن به یک نگاه مشترک هم در شهرداری و هم در شورا فراهم شده است و در حال تببین اولویت ها بر اساس بودجه تصویب شده هستند.


وی افزود: این نکته را باید در نظر بگیریم که باید با یک دید واقع بینانه به موضوع بودجه و میزان تحقق آن توجه داشت.

رئیس شورای شهر اهواز تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که منابعی که برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته می شود نباید در جای دیگری هزینه شوند و در عوض مجموعه مربوطه به تحرک وادار شود تا هزینه های خود را از منبع مورد نظر تامین کنند.

وی تصریح کرد: بخش عمرانی همواره مظلوم واقع شده است، منابع مالی باید بگونه ای صرف هزینه جاری شوند که پروژه های عمرانی تحت الشعاع قرار نگیرند.

محمودی توضیح داد: بر اساس پیشنهاد شهردار اهواز، نوع مشارکت باید به گونه ای باشد که پروژه عمرانی شهرداری به ثمر بنشیند و اگر این مسئله با توجه به املاک شهرداری اجرایی شود هم برای سرمایه گذار و هم شهرداری سود خواهد داشت و مشکل برخی پروژه های عمرانی حل می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت موجود در شهرداری اهواز و استقبال سرمایه گذاران تا می توانیم پروژه های عمرانی را با حل موانع موجود به سمت هزینه کردهای غیر نقدی سوق دهیم.

 

فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اهواز نیز در این جلسه اظهار کرد: این جلسه پیرامون روند سیاست های درآمد و هزینه های سال ۱۴۰۱ و همچنین نحوه اولویت بندی و زمانبندی پروژه های عمرانی و ردیف های جاری تصمیم گیری شد.

وی افزود: نکته مهم این جلسه که مورد تاکید اعضا بود، تحقق درآمد در سقف بودجه است، قرار بر این شد در ۱۰۰درصد فضای بودجه به صورت فصلی که سه ماهه است کارهای شهرداری زمانبندی شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل مهم این جلسه، تفکیک درآمد ها به درآمدهای تخصیص و همچنین درآمد کل بود تا بتوانیم در سال۱۴۰۱ هزینه ها را به گونه ای تخصیص دهیم که دیونی برای سال جاری نداشته باشیم.

وی ادامه داد: انضباط اجرا، انضباط مالی و تسهیل در پرداخت های پیمانکاران از دست آوردهای این کمیته است هرچند قدم های زیادی در این راه باید برداشته شود، جلسات کمیته تخصیص به صورت ماهیانه برگزار می شود و همچنین بر اساس تحقق درآمد تخصیص ها در شهرداری اهواز رقم خواهد خورد.

 


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار