اخبار
 انتشار: 19 اردیبهشت 1401
   مشاهده: 407

  جلسه هفتگی شورای مدیران معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز

     طبق روال هفتگی، جلسه شورای مدیران کل معاونت در تاریخ 1401/2/19 با حضور مدیران کل امورمالی، املاک، درآمد، پشتیبانی و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به منظور پیگیری اهم فعالیت های ادارات کل برگزار شد.


در این جلسه ضمن طرح موضوعات مختلف معاونت و بررسی راهکارهای جذب سرمایه و مشارکت های مردمی، مصوبات جلسات قبل شورای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار