اخبار
 انتشار: 08 خرداد 1401
   مشاهده: 353

  برگزاری جلسه کمیته تخصصی تهاتر

  جلسه کمیته تخصصی تهاتر در مورخ  2/3/1401 با حضور آقایان  شانه سازان و زارع زاده اعضای شورای اسلامی شهر اهواز، معاون مالی و اقتصادی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری، مشاور و مدیرکل حراست، مدیرکل حقوقی، امور پیمان ها و قراردادها، مدیرکل امورمالی، سرپرست اداره کل املاک و مستغلات، نماینده اداره کل بازرسی و مدیران مناطق یک و چهار شهرداری اهواز(به عنوان مهمانان جلسه) برگزار گردید.

در این جلسه شش مورد درخواست کتبی مؤدیان درخصوص تهاتر مطالباتشان (ارزش زمین مستهلک شده در طرح تعریض) با املاک معوض تحت مالکیت شهرداری اهواز مطرح گردید و تصمیماتی درخصوص موارد مطرح شده، اتخاذ گردید.(به استناد توافقنامه های فی مابین مؤدی و شهرداری اهواز)

 

 

 

 


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار