اخبار
 انتشار: 11 خرداد 1401
   مشاهده: 347

  بازدید محمد مهدی مطیعی رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز از سازمان پارکها

به گزارش اداره ارتباطات و امور بیت المللی سازمان پارکها شهرداری اهواز، مهندس سیدرشید شجاعی خبر از حضور محمد مهدی مطیعی
رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز در سطح نهالستان مرکزی و نحوه کشت و نگهداری و تکثیر گونه های گیاهی جهت بازدید از روند کاری داد..
سید رشید شجاعی نژاد در این خصوص گفت: بازدید ریاست کمسیون محیط زیست شورای شهر بصورت مستمر جهت نظارت بر عملکرد سازمان می باشد که در حال انجام است.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار