اخبار
 انتشار: 30 مرداد 1401
   مشاهده: 358

  بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر اهواز و معاونین سازمان سرمایه گذاری از فرصت های سرمایه گذاری کوی آل صافی

اعضای کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای اسلامی شهر اهواز به همراه معاونین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز و شهردار منطقه ی ۷ اهواز ، از ظرفیت های سرمایه گذاری و گردشگری منطقه منبع آب و کوی آل صافی بازدید بعمل آوردند

در این بازدید آخرین وضعیت مسیر گردشگری منبع آب و آل صافی و راهکارهای توسعه آن مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و مقرر شد متقاضیان سرمایه گذاری در این مناطق با ارائه طرح سرمایه گذاری خود به شورای شهر، و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اهواز ، برنامه های سرمایه گذاری خود را معرفی کرده تا پس از بررسی لازم سیر مراحل قانونی جهت سرمایه گذاری انجام گیرد


نویسنده خبر: اکرم عامری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار