اخبار
 انتشار: 04 شهریور 1401
   مشاهده: 1019

  بازدید مدیر عامل مترو تهران و رئیس اتحادیه قطار شهری کشور از پروژه قطار شهری اهواز


پنجشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۱ دکتر درستی مدیر عامل مترو تهران و احمد زاده رئیس اتحادیه قطار شهری کشور و اعضای محترم شورای شهر اهواز به همراه رضا امینی شهردار اهواز و جامعی مدیرعامل سازمان قطار شهری از آخرین وضعیت خط یک قطار شهری اهواز بازدید و مراحل کار را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز و حومه
در این رابطه عنوان کرد: عملیات اجرایی پروژه ی قطار شهری اهواز۱۶ سال است که آغاز شده و تاکنون حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که اتمام این پروژه مورد مطالبه ی جدی شهروندان اهوازی می باشد.

در پایان اين بازدید و طی جلسه ای که هیئت اعزامی از تهران با شهردار اهواز داشتند، رضا امینی اظهار کرد: با توجه به اینکه اتمام این پروژه مورد مطالبه ی جدی شهروندان اهوازی است، از کلیه مسئولان می خواهیم با تمام توان در جهت رفع مشکلات عدیده سد راه پیشرفت این پروژه و از سر گیری عملیات اجرایی آن یاریگر ما باشند.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار