اخبار
 انتشار: 08 شهریور 1401
   مشاهده: 254

  از کارکنان وظیفه شناس حراست فیزیکی سازمان پایانه های شهرداری اهواز تقدیر شد

    طی مراسمی در دفتر مدیرعامل و به دستور شهردار اهواز از سه نفر از کارکنان حراست فیزیکی سازمان به دلیل اهتمام در انجام وظایف قدردانی شد.


به گزارش امور ارتباطات سازمان پایانه های شهرداری اهواز، پس از بازدید سرزده رضا امینی شهردار اهواز از پایانه سیاحت، رفتار قانونی و وظیفه شناسی سه تن از کارکنان حراست فیزیکی پایانه سیاحت مورد توجه وی قرار گرفت.

 

شهردار اهواز نیز دستور داد طی مراسمی از عملکرد مطلوب این کارکنان قدردانی شود که این امر در دفتر مدیر عامل با اهداء لوح تقدیر و هدیه صورت گرفت.


نویسنده خبر: احمد رضا ساکبی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار