اخبار
 انتشار: 12 شهریور 1401
   مشاهده: 405

  مسئول امور درآمد سازمان مديريت پسماند معارفه شد .

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مديريت پسماند ،جلسه تكريم ومعارفه مسئول امور در آمد سازمان با حضور مديرعامل سازمان وجمعي از معاونين ومديران سازمان برگزار شد.

    در جلسه تكريم ومعارفه ضمن تجليل از زحمات جناب آقاي سيد فخرالدين موسوي مسئول  پيشين امور درآمد سازمان جناب آقاي شيار بهادري به عنوان مسئول جديد امور درآمد سازمان معارفه شد.

 

در اين حكم آمده است؛  بنا به پيشنهاد مديرعامل سازمان پسماند واحراز شرايط سازماني و به موجب اين حكم انجام وظايف مسئول امور درآمد سازمان به شماره پست ٣٤ به شما محول مي گردد. اميد است با اتكال به درگاه خداوند متعال وبهره برداري از تمام امكانات وظرفيت هاي موجود در راستاي تحقق اهداف سازماني بويژه مديريت هوشمند سرمايه هاي انساني وهمچنين ارتقاي سرزندگي شهري تلاش نموده ،موفق ومويد باشيد.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار