اخبار
 انتشار: 16 شهریور 1401
   مشاهده: 268

  برگزاری نشست کمیته تخصصی آسفالت معابر کلانشهر اهواز در معاونت فنی و عمرانی

    به گزارش اداره ارتباطات معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز،کمیته تخصصی آسفالت معابر کلانشهر اهواز در راستای تهیه و تدوین برنامه راهبردی پنج ساله سوم افق 1405 با حضور پرویز حسینی رئیس کمیته، حمید دغاغله رئیس کمیسیون عمران و معماری شورای اسلامی شهر اهواز ودیگر اعضاء و با حضور اساتید هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و جهاد دانشگاهی خوزستان در دفتر معاونت فنی وعمرانی برگزار گردید.


حسینی هدف از برگزاری این نشست را دسترسی به مقاصد راهبردی خدمات و زیرساختها و خروجی های موثر دانست و در تشریح (PMS) گفت : ارتقاء کیفیت و دوام آسفالت و همچنین افزایش سطح پوشش آسفالت پایش مکانیزه و تحلیل هوشمند اطلاعات سطح معابر شهری با بهره گیری از سیستم مدیریت روسازی معابر(PMS) با توجه به محدودیت اعتبارات نگهداری معابر، لزوم توزیع بهینه منابع درسطح کل شبکه و نیز افزایش سطح آسیب های وارده به روکش معابر در صورت عدم انجام به موقع اقدامات پیشگیرانه، ضروری و عملکرد این سیستم علاوه بر ارزیابی کارآمد و مؤثر وضعیت موجود روسازی در شبکه معابر درون و برون شهری، به اولویت‌بندی دقیق فعالیت‌های ساخت، ترمیم و بازسازی روکش آسفالت می پردازد و‌ تخصیص بهینه بودجه بر اساس میزان اعتبارات، تراکم ترافیک و اهمیت معبر، امکان انتخاب بهترین زمان و روش ترمیم و نگهداری را فراهم می سازد.

گفتنی است تاکنون چهار جلسه در این راستا تشکیل گردیده که حاضرین در این کمیته در مورد موضوعات ذیل به بحث و تبادل نظر پرداختند.
_ کیفیت آسفالت معابر از جنبه های طراحی، تولید، حمل، اجرا و پایش و نگهداری.
_ تامین منابع مالی و عدم تخصیص به موقع منابع بودجه ای
_ اجرای ضوابط کلان، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شرح خدمات، استانداردهای فنی و مهندسی، راهنما ها و نقشه ها
_ استقبال و توجه کافی در بکارگیری سیستم های نوین روسازی آسفالت
_ توجه به اصلاح سیستم دفع آب سطحی
_ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه آسفالت معابر
_ پرورش نیروهای متخصص و با کیفیت


نویسنده خبر: نعیم دورقی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار