اخبار
 انتشار: 24 شهریور 1401
   مشاهده: 191

  هرس و بوته کنی پارک حجاب در منطقه ۴ ادامه دارد

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه۴، هرس وبوته کنی در پارک بزرگ حجاب توسط عوامل فضای سبز معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه۴ ادامه دارد.


این عملیات جهادی با همکاری دیگر مناطق درحال انجام و در همین راستا نیروهای فضای سبز مناطق ٢ و ٣ و ٧ و ٨ و ١ با شهرداری منطقه ۴ در حال همکاری می باشند.


گفتنی است پارک حجاب از بزرگترین پارکهای شهری اهواز است که مدتی پیش اداره آن پس از سالها به شهرداری منطقه ۴ بازگشت.
عملیات طراحی پارک بزودی آغاز خواهد شد.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار