اخبار
 انتشار: 28 شهریور 1401
   مشاهده: 234

  جلسه هماهنگی ستاد استقبال از مهر در سازمان پارکها شهرداری اهواز

جلسه هماهنگی استقبال از سال تحصیلی جدید به ریاست مهندس اسدالهی معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با حضور مسئولین فضای سبز مناطق هشتگانه در سالن جلسات سازمان پارکهای شهرداری اهواز برگزار گردید.
در این جلسه موضوعات مرتبط با فضای سبز که از سوی شهردار امینی به این سازمان ابلاغ گردیده است مورد بحث و گفتگو قرار گرفت تا به نحو احسن اجرا گردد.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار