اخبار
 انتشار: 29 شهریور 1401
   مشاهده: 109

  مزایده واگذاری امتیاز از غرف بازارچه رسالت سازمان ساماندهی مشاغل شهری

      به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، این سازمان درنظر دارد واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه رسالت واقع در کوی رسالت را از طریق مزایده حضوری واگذار نماید.

 لذا اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 27/6/1401 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/7/1401 توسط واحد حقوقی و قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم(محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز تلفن تماس( 32241455 ) به متقاضیان واجد الشرایط تسلیم می شود.


نویسنده خبر: ب. کریمی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار