اخبار
 انتشار: 25 مهر 1401
   مشاهده: 348

  سنجش عملکرد مناطق در رسیدگی به درخواستهای شهروندان در شهریور ماه 1401 اعلام شد

عملکرد مناطق هشتگانه در رسیدگی به درخواست های شهروندان در شهریور ماه سال جاری ارزیابی شد.

عملکرد مناطق هشتگانه در رسیدگی به درخواست های شهروندان در شهریور ماه سال جاری ارزیابی شد.

 بر اساس گزارش سامانه مدیریت شهری  137 ، منطقه 8 شهرداری اهواز با کسب نمره ی 19.02 رتبه ی نخست را بدست آورد . پس از آن منطقه 6 با نمره ی 18.95 و منطقه 7 با نمره ی 12.8 به ترتیب در جایگاه دوم و سوم فرار گرفتند .

در ادامه ی این گزارش رتبه و نمره ی سایر مناطق نیز به شرح ذیل اعلام شد : منطقه 1 با نمره ی 12.4 رتبه ی چهارم ، منطقه 3 با نمره ی 11.7 رتبه ی پنجم ، منطقه 2 شهرداری اهواز با نمره ی 10 رتبه ی ششم و منطقه 4 با نمره 6 رتبه هفتم را بدست آوردند .

شایان ذکر است پایین ترین نمره در شهریور ماه مربوط به منطقه 5 با نمره ی 4.2 بوده است .


نویسنده خبر: فرشته چهرازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار