اخبار
 انتشار: 25 مهر 1401
   مشاهده: 531

  سامانه مدیریت شهری 137 رتبه های برتر مناطق شهرداری اهواز در مرداد 1401 را اعلام کرد

بنا بر گزارش آداره ی آمار و فناوری اطلاعات سامانه 137 ، عملکرد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در مرداد ماه 1401 ارزیابی شد و منطقه 8 شهرداری اهواز با کسب نمره ی 17 رتبه ی نخست را بدست آورد . پس از آن منطقه 3 با نمره ی 16.7 ، منطقه 6 با نمره ی 16 و منطقه ی 2 با نمره ی 15.6 به ترتیب به عنوان رتبه های دوم تا چهارم معرفی شدند .

همچنین منطقه 7 شهرداری با نمره 13.4 در رتبه پنجم ، منطقه 1 با نمره 12.8 در رتبه ششم ، منطقه 4 با نمره 8 در رتبه هفتم و منطقه 5 با کسب نمره 6 در رتبه هشتم قرار گرفتند .

بر اساس همین گزارش در مرداد ماه سال جاری جمعأ 2469 پیام در مرکز سامانه مدیریت شهری 137 به ثبت رسیده است که از این تعداد 1244 پیام مورد تایید و در دستور کار واحد های اجرایی شهرداری اهواز قرار گرفت .

شایان ذکر است 61 درصد از پیام های دریافتی در این سامانه در مرداد ماه از رضایت شهروندی برخوردار بوده اند .


نویسنده خبر: فرشته چهرازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار