اخبار
 انتشار: 07 آبان 1401
   مشاهده: 91

  جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی در سطح منطقه 5 اهواز

نخاله ها و زباله های ساختمانی از سطح منطقه پنج پاکسازی شد.

    به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه پنج اهواز، طرح پاکسازی نخاله های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکیزه سازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی به مورد اجرا در آمد.
با توجه به اینکه تخلیه غیر قانونی پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی موجب بد منظر شدن چهره شهر می گردد این منطقه به صورت مستمر اقدام به پاکسازی از پسماند ونخاله های عمرانی می کند.
هدف از اجرای این عملیات پاکسازی، تنظیف معابر، برداشت نخاله های اضافه و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان می باشد واین طرح تا پاکسازی کامل سطح منطقه ادامه خواهد داشت


نویسنده خبر: جواد علیخانی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار